Aktualność

12
sierpnia 2020

Wejherowianie zyskali kolejne miejsce do wypoczynku. Pomiędzy ulicami Wałową i 12 Marca w ramach unijnego projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” powstał piękny Park Cedron, który będzie dawał wytchnienie mieszkańcom oraz turystom.

 

Wejherowo posiada wiele atrakcyjnych miejsc, które przyciągają turystów z całego regionu. Teraz dzięki funduszom unijnym przeznaczonym na rewitalizację w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta Wejherowo zyskało efektownie zagospodarowaną przestrzeń w centrum miasta. Całkowity koszt projektu wyniósł 1,5 mln zł, z czego ponad 1 mln zł pochodziło ze środków Unii Europejskiej.

- Tworząc to miejsce w centrum miasta odpowiedzieliśmy na potrzeby mieszkańców – mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Zależało nam na tym, aby działań rewitalizacyjnych nie ograniczać wyłącznie do porządkowania terenów estetyzacji, ale do tworzenia nowych, ogólnodostępnych przestrzeni. Dzięki temu wejherowianie zyskało kolejny wielofunkcyjny park. Chcemy, aby takich terenów, zrealizowanych w ramach rewitalizacji, było więcej.

W centralnej część parku znajduje się przyciągająca wzrok ażurowa altana ozdobiona pnączami oraz fontanna. Układ nawierzchni znajdujący się przy fontannie został ułożony w kształcie herbu miasta. Kiedy rodzicie będą wypoczywali na różnorodnych i ciekawych ławkach i leżakach parkowych, dzieci będą mogły bawić się na nowym placu zabaw. Na terenie parku dosadzono 32 drzewa, posadzono ponad 260 szt. krzewów (w tym krzewy kwitnące), a także wykonano rabaty traw ozdobnych i kwiatów oraz roślin jednorocznych.

- Jest to kolejne zrewitalizowane miejsce w Wejherowie, na które miasto zdobyło unijne dofinansowanie – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Takie małe enklawy zieleni w centrum miast, na terenach zurbanizowanych, przyczyniają się do poprawy mikroklimatu, poprawiają wygląd otoczenia i stanowią naturalną ochronę przed zanieczyszczeniami.

Modernizacja tego terenu realizowana jest w ramach unijnego projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”. W województwie pomorskim realizowanych jest dwanaście projektów rewitalizacyjnych, które mają poprawić estetykę, ale przede wszystkim zmienić funkcję terenów uznawanych za zdegradowane.

Przedmiot zamówienia jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.